100% Exclusivitate

Termeni și Condiții

Generalități
Site-ul www.clickmaximo.ro este deținut și administrat de S.C. CLICK MAXIMO IMOBILIARE S.R.L., societatea având următoarele date de identificare:

S.C. CLICK MAXIMO IMOBILIARE S.R.L.
Agenție Imobiliară și intermediere vânzare – cumpărare autovehicule.

Nr. ORC: J12/126/2022
CIF: 45459373
Cod IBAN: RO69INGB0000999912119237

Adresa: Șesul de Sus, nr. 4A, Corp 1, apt. 5
Florești, Cluj, 407280

E-mail: contact@clickmaximo.local

Utilizarea site-ului www.clickmaximo.ro, presupune acceptarea și exprimarea acordului cu privire la “Termenii si condițiile” prezentate mai jos. S.C. CLICK MAXIMO IMOBILIARE S.R.L., în calitatea de proprietar și administrator al site-ului www.clickmaximo.ro, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, precum și a “Termenilor si condițiilor”, fără o notificare în prealabil.

Drepturile de proprietate intelectuală
Conținutul site-ului www.clickmaximo.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, mărci înregistrate, reprezintă integral proprietatea S.C. CLICK MAXIMO IMOBILIARE S.R.L și este protejat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Folosirea fără acordul S.C. CLICK MAXIMO IMOBILIARE S.R.L a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. S.C. CLICK MAXIMO IMOBILIARE S.R.L poate oferi utilizatorilor, exclusiv printr-un acord scris, dreptul de a folosi un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în acordul scris și pentru o perioadă determinată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite în scopul realizării activităților de intermediere imobiliară și intermediere vânzare – cumpărare autovehicule. Completarea formularelor de pe site echivalează cu o acceptare a dvs. a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului www.clickmaximo.ro.
În situația în care doriți să beneficiați de unul dintre serviciile noastre, vă punem în vedere faptul că datele furnizate de către dvs. vor fi furnizate către agenții imobiliari, în vederea identificării soluțiilor optime pentru dvs. și pentru propunerea către dvs. a celor mai bune produse imobiliare, către partenerii noștri, care oferă consultanță financiar-bancară clienților noștri care sunt interesați de achiziția unui imobil sau autovehicul, prin credit bancar și către alți colaboratori și parteneri pentru oferirea de servicii imobiliare, vânzare – cumpărare autovehicule și încheierea de polițe de asigurări CASCO, locuințe si RCA.

I. Drepturile dvs. in raport cu Regulamentul 2016/679/UE:
Regulamentul 2016/679/UE iti oferă mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. În mod succint, vă vom expune aceste drepturi prevăzute de Regulament:
1. Dreptul de acces
Reprezintă dreptul dvs. de a obține o confirmare din partea noastră că vă prelucrăm datele personale și să vă oferim acces la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate.
2. Dreptul la rectificare
Reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
3. Dreptul la ștergere/de a fi uitat
Reprezinta dreptul dvs. de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in situatia in care este aplicabil unul dintre cazurile prevazute expres de Regulament.
4. Dreptul la restrictionare
Reprezintă dreptul dvs. de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Agenția Click Maximo Imobiliare S.R.L nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării, însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dvs.
5. Dreptul la portabilitate
Reprezintă dreptul dvs. de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, date pe care le puteți transmite altui operator în cazurile expres prevăzute de Regulament.
6. Dreptul la opoziție
Reprezintă dreptul dvs. de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

II. Datele dvs personale care vor fi prelucrate:
Datele personale solicitate prin intermediul site-ului și care vă vor fi prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail.

III. Scopurile prelucrării:
Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite în scopul realizării activităților de intermediere imobiliară și intermediere vânzare – cumpărare de autovehicule. Completarea formularelor de pe site echivalează cu o acceptare a dvs. a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului www.clickmaximo.ro.
În situația în care doriți să beneficiați de unul dintre serviciile noastre, vă punem în vedere faptul că datele furnizate de către dvs. vor fi furnizate către agenții imobiliari, în vederea identificării soluțiilor optime pentru dvs. și pentru propunerea către dvs. a celor mai bune produse imobiliare, către partenerii noștri, care oferă consultanță financiar-bancară clienților noștri care sunt interesați de achiziția unui imobil sau autovehicul, prin credit bancar și către alți colaboratori și parteneri pentru oferirea de servicii imobiliare, vânzare – cumpărare autovehicule și încheierea de polițe de asigurări CASCO, locuințe si RCA.
Prin acceptarea transmiterii datelor de contact vă dați acordul expres și neechivoc, ca datele dvs. cu caracter personal, și anume: nume și prenume, număr telefon, adresa de e-mail, să fie prelucrate de către
Agenția Click Maximo Imobiliare S.R.L și de către parteneri – colaboratori, în vederea contactării dvs. în scopul oferirii unui produs de creditare sau asigurare. În cazul în care vă veți exprima opțiunea pentru contractarea unui astfel de credit sau pentru incheierea unei polițe de asigurare, datele dvs. cu caracter personal, anterior menționate, vor fi utilizate și în scopul demarării analizei de acordare, de către Bancă, cât și pentru obținerea ofertei de asigurare. Sunteți de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea către terți, combinarea, blocarea, ștergerea, distrugerea.

În vederea îndeplinirii obiectului contractului dintre Click Maximo Imobiliare SRL și Bancile/Companiile partenere, aceasta din urma are obligația de a transmite Promotorului anumite informații despre identitatea dvs. si creditul acordat / valoarea asigurării.

Temeiul prelucrării: consimțământul dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR)

În cazul în care nu sunteți de acord cu transmiterea acestor informații, Bancile/Companiile partenere nu vor putea da curs cererii dvs. legate de acordarea creditului /încheierea poliței de asigurare.

Sunt de acord ca numele meu si valoarea creditului/valoarea asigurării să fie comunicate de către Băncile/Companiile partenere în scopul menționat mai sus.

IV. Apărarea drepturilor dvs:
Drepturile privind protecția prelucrării datelor dvs. personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate de către dvs. și comunicate către noi prin:
poștă la urmatoarea adresa: Florești, Șesul de Sus, nr. 4A, Corp 1, apt. 5, jud. Cluj.
e-mail la: contact@clickmaximo.local
Vă aducem la cunoștință că noi ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării prelucrării corecte și sigure a datelor dvs. personale.

Înregistrarea ca Utilizator
Pentru a crea un cont pe site-ul www.clickmaximo.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. S.C. Click Maximo Imobiliare S.R.L. poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că Utilizatorul a folosit informații neconforme cu realitatea sau a folosit/folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Comunicări
Utilizatorii site-ului www.clickmaximo.ro pot să transmită administratorului S.C. Click Maximo Imobiliare S.R.L. comentarii, sugestii, întrebări sau orice comunicare scrisă, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu S.C. Click Maximo Imobiliare S.R.L., nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam.

Forța majoră
Niciuna dintre părți (Utilizator sau Administrator) nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.
Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral prezentul acord fără pretinderea de daune – interese.
Forța majoră va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă
Orice conflict apărut între S.C. Click Maximo Imobiliare S.R.L. și Utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele competente.

Frauda
Introducerea de date neconforme cu realitatea (date personale, oferte de vânzare sau de închiriat), crearea de conturi multiple, pentru a beneficia de promoții sau orice comportament neconform cu uzanțele normale sunt interzise și vor fi considerate tentative de fraudă.
Proprietarul și administratorul site-ului www.clickmaximo.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Utilizatorilor www.clickmaximo.ro, alterarea conținutului site-ului, etc), vor fi pedepsite conform legii penale.

Dispoziții finale
Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.clickmaximo.ro intră în vigoare la data de 08.03.2022, iar orice modificare cu privire la conținutul lor se va face de către Proprietarul/ Administratorul site-ului fără o notificare în prealabil.

Responsabilitatea pentru corectitudinea și integralitatea informațiilor referitoare la imobil sau autovehicul, pe care Clientul le pune la dispoziția Agenției, revin în totalitate Clientului.

Oricare clauză prezentată mai sus, care va fi găsită necorespunzătoare la un moment dat, nu va transfera nulitatea sau invaliditatea sa asupra întregului conținut al “Termenilor și condițiilor”.