100% Exclusivitate

Proprietate

80.000 mp TEREN IDEAL STATIUNE BALNEO – CLIMATICA, Bughea de Sus – Campulung, jud. Arges

În atenția investitorilor și dezvoltatorilor imobiliari!  Ocazie unică, în România! Teren ideal pentru stațiune balneo – climatică !  CLICK MAXIMO IMOBILIARE…

Descrierea Proprietății

În atenția investitorilor și dezvoltatorilor imobiliari!  Ocazie unică, în România! Teren ideal pentru stațiune balneo – climatică ! 

CLICK MAXIMO IMOBILIARE CLUJ intermediază, în regim de EXCLUSIVITATE, vânzarea unui teren de vis, în suprafață de 80.000 mp, lot compact, intravilan și extravilan, amplasat într-o locatie de poveste, cu priveliște panoramică superbă, situat la poalele Munților Făgaraș – Masivul Iezer-Păpușa. în județul Argeș, la o altitudine de 600 m, climat subalpin de cruțare și la 3 km de municipiul Câmpulung Muscel, în localitatea Bughea de Sus, chiar lângă Băile Bughea, cunoscute şi ca staţiune balneoclimaterică – „Complexul Balnear Măgura”. 

Proprietatea, cu suprafețe întinse de brazi falnici, are identificate un număr de 13 IZVOARE ce se pierd sub dealul Măgura : 8 izvoare de suprafață și 5 izvoare de adâncime (20 – 60 m), cu APE MINERALE MIXTE, SULFUROASE, CLORO-SODICE, HIPOTONE, care au multiple proprietăți curative și pot să fie folosite atât în cura internă cât și externă, cu o mineralizare totală de 1,7-1,8 g/l, bioclimat de cruţare.

Apele minerale din Punctul Măgura, combinate cu climatul tonifiant, sunt favorabile bolnavilor cardiaci, hipertensivi sau pulmonari cronici, anemici sau astenici, tratamente pentru afecţiunile tubului digestiv, ale rinichilor şi căilor urinare, precum şi pentru afecţiunile reumatismale. Ținând seama de climatul zonei, se poate aplica: cura de aerație clinostatică, cura de odihnă în aer liber, băi de soare, jocuri, plimbări, etc. 

INDICAȚII TERAPEUTICE: afecţiuni ale tubului digestiv, afecţiuni hepato-biliare, afecţiuni ale rinichiului şi căilor urinare, afecţiuni reumatismale degenerative şi abarticulare, afecţiuni ale căilor respiratorii, nevroza astenică. În afară de indicațiile în afecțiunile căilor respiratorii superioare, pot să fie tratate cu succes diferite forme reumatismale, mai ales Mal. Sakolski – Bouillaud, artrite infecțioase secundare, poliartrita cronică evolutivă, spondilita anchilopoetică, artroze, reumatismul extraarticular și maladii ginecologice (sterilitate, amenoree, sifilis, etc.)

 Având în față apa Bughii, iar în partea din spate o priveliștea minunată a munților ce se profilează în zare, Comuna Bughea de Sus este declarată zonă turistică și totodată o stațiune balneo-climaterică, datorită zăcământului hidrotermal care a fost localizat în sursele de apă. Aici se dezvoltă cristalinul format din șisturi cristaline (micasisturi, filite, intercalații de gneisse). Izvoarele de apă minerale precum și cele din albia majoră a râului Bughea, sunt legate de depozitele miocene din regiune, având o concentrație ce diferă puțin de la un izvor la altul, în hidrogen sulfurat(H2S), în clorură de sodiu și o concetrație slabă în ceea ce privește bicarbonatul de sodiu. Date asupra studierii lor avem de la începutul secolului al XIX-lea, când Doctorul Stefan Vasile Episcopescu, în lucrarea sa: „APELE METALICE ALE ROMINIEI MARI”, publicată în anul 1837, face o sumară descriere a acestora și sfătuiește pe logofătul Niculaie Rucăreanu, pe a cărui moșie se găseau izvoarele, sa le „dastupe”. 

 Obiective turistice / Trasee turistice aflate in imediata vecinatate : Lacul Iezer, Cabana Voina, Păstrăvăriile din Cândești, Grota Ursului, Rucăr, Peștera Dâmbovicioara, Barajul și Lacul de acumulare Râușor, Cascada Văii Rele de la Slatina (Nucșoara), Castrul roman Jidova, Cetatea Oratia, Cetatea Poenari, Conacul Golești, Lacul Bâlea, Lacul Capra, Lacul Nucșoara, Lacul Jgheburoasa, Lacul Pecineagu, Mănăstirea Nămăiești- Valea Mare Pravăț, Mănăstirea și biserica rupestră Corbii de Piatră, Mănăstirea Curtea de Argeș, Mausoleul de la Mateiaș, Transfăgărășan, Vârful Moldoveanu, Vârful Negoiu, Valea lui Stan, Avenul din Grind, Cascada Capra, Lacul Călțun, Culoarul Rucăr – Bran, Fântâna Meșterului Manole, Necropola Regală de la Curtea de Argeș, Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, Mânăstirea Cetățuia Negru-Vodă, supranumită ”Meteora României”, Barajul Vidraru, Valea cu Pești, Valea Vâlsanului, Biserica de lemn din Jupânești.

Terenul este situat în nord – estul judeţului Argeș, la nord – vest de municipiul Câmpulung, iar accesul la proprietate se face pe drum asfaltat, respectiv pe drumul judeţean DJ 735, care face legătura spre nord-vest cu Albeștii de Muscel şi spre est cu municipiul Câmpulung (unde se termină în DN 73)

Terenul are formă dreptunghiulară, cu vedere panoramică și se află într-o zonă superbă, însorită pe tot parcursul zilei, încununată de un peisaj de vis asupra râurilor, muntilor, dealurilor si pădurilor din zonă, o adevărată oază de liniște și relaxare.

 Utilități : energia electrică la teren, internet fibră optică, 13  izvoare de apă pe proprietate

 Toate actele sunt în regulă, terenul este întabulat, CF – liber de sarcini

  Prețul pentru acest “Colț de Rai”   41 euro/mp –  3.300.000 euro/ negociabil        

   0 % COMISION PENTRU CUMPARATOR ! 

 Nu pierdeți, această oportunitate ! Pentru orice alte detalii sau informații suplimentare, puteți să ne contactați la Tel. / whats app – 0757885888 – Marius Bărbulescu

 Oferta se adresează clienților pretențioși, care știu să aprecieze și să evalueze proprietatea, la adevărata valoare !

Distanțe aproximative la obiective de interes sau localități din zonă :

CÂMPULUNG – 3 Km

CURTEA DE ARGEȘ – 53 Km

LACUL VIDRARU – 82 km

POIANA BRAȘOV – 83 Km

SIBIU – 165 km

BUCUREȘTI – 168 km

Attention real estate investors and developers! Unique opportunity in Romania! Ideal land for a balneo-climatic resort!

CLICK MAXIMO IMOBILIARE CLUJ brokers, on an EXCLUSIVE basis, the sale of a dream land, with an area of 80,000 sqm, a compact lot, within the city and outside the city, located in a story-telling location, with a superb panoramic view, located at the foot of the Făgaraș Mountains – the Massiv Jezer-Doll. in Argeș county, at an altitude of 600 m, subalpine climate and 3 km from the municipality of Câmpulung Muscel, in the town of Bughea de Sus, right next to Băile Bughea, also known as a balneo-climatic resort – “Măgura Balnear Complex”.

The property, with vast areas of towering firs, has identified a number of 13 SPRINGS that are lost under Măgura hill: 8 surface springs and 5 deep springs (20 – 60 m), with MIXED MINERAL WATERS, SULPHUROUS, CHLORO-SODIUM, HYPOTONE, which have multiple curative properties and can be used in internal as well as external treatment, with a total mineralization of 1.7-1.8 g/l, sparing bioclimate.

The mineral waters of the Măgura Point, combined with the invigorating climate, are favorable for cardiac, hypertensive or chronic pulmonary, anemic or asthenic patients, treatment for diseases of the digestive tract, kidneys and urinary tract, as well as for rheumatic diseases. Taking into account the climate of the area, it can be applied: clinostatic aeration cure, outdoor rest cure, sunbathing, games, walks, etc.

THERAPEUTIC INDICATIONS: diseases of the digestive tract, hepato-biliary diseases, kidney and urinary tract diseases, degenerative and abarticular rheumatic diseases, respiratory tract diseases, asthenic neurosis. Apart from indications in upper respiratory tract conditions, different rheumatic forms can be successfully treated, especially Mal. Sakolski – Bouillaud, secondary infectious arthritis, chronic evolving polyarthritis, ankylosing spondylitis, arthrosis, extra-articular rheumatism and gynecological diseases (sterility, amenorrhea, syphilis, etc.)

With Bughii in front, and in the back a wonderful view of the mountain that looms large, the Commune of Bughea de Sus is declared a tourist area and also a balneo-climate resort, thanks to the hydrothermal deposit that was located in the water sources. Here, the crystalline formed from crystalline schists (micaschists, phyllites, gneisse intercalations) develops. The mineral water springs, as well as those in the main bed of the Bughea river, are related to the Miocene deposits in the region, having a concentration that differs slightly from one spring to another, in hydrogen sulphide (H2S), in sodium chloride and a weak concentration . in which sodium bicarbonate is checked. We have data on their study from the beginning of the 19th century, when Doctor Stefan Vasile Episcopescu, in his work: “METAL WATERS OF GREAT ROMANIA”, published in 1837, gives a brief description of them and advises the speechwriter Niculaie Rucăreanu, on the estate were the springs, to “cover” them.

Tourist attractions / tourist routes in the immediate vicinity: Iezer Lake, Voina Cabin, Cândêști Herds, Grota Ursului, Rucăr, Dâmbovicioara Cave, Râușor Dam and Reservoir, Rele Valley Waterfall from Slatina (Nucșoara), Castrultatea Jișoara Oratia, Cetatea Poenari, Golești Mansion, Bâlea Lake, Capra Lake, Nucșoara Lake, Jgheburoasa Lake, Pecineagu Lake, Nămăiesti Monastery- Valea Mare Pravăț, Corbii de Piatră Monastery and cave church, Curtea de Argeș Monastery, Mausoleum, Transăfășul Vârful Moldoveanu, Vârful Negoiu, Valea Stan, Avenul din Grind, Capra Waterfall, Călțun Lake, Rucăr – Bran Alley, Craftsman Manole Fountain, Royal Necropolis of Curtea de Argeș, Royal Church of Saint Nicholas in Curtea de Argeș, Cetățean Vodă Monastery, nicknamed the “Meteora of Romania”, Vidraru dam, Valea cu Pești, Valea Vâlsanului, the wooden church from Jupânești.

The land is located in the north-east of Argeș county, north-west of the Câmpulung municipality, and the access to the property is on an asphalted road, respectively on the county road DJ 735, which connects to the north-west with Albeștii de Muscel and to the east with Câmpulung municipality (where it ended in DN 73)

The land is rectangular in shape with a panoramic view and is located in a superb area, sunny all day long, crowned by a dreamy landscape of rivers, mountains, hills and forests in the area, a real oasis of peace and relaxation.

Utilities: electricity on the land, fiber optic internet, 13 water springs on the property

All documents are in order, the land is registered, CF – free of encumbrances

The price for this “Corner of Heaven” 41 euros/sqm – 3,300,000 euros/ negotiable

0% COMMISSION FOR THE BUYER!

Don’t miss this opportunity! For any other details or additional information, you can contact us at Tel. / whats app – 0757885888 – Marius Bărbulescu

The offer is addressed to demanding customers, who know how to appreciate and evaluate the property, at its true value!

Approximate distances to points of interest or localities in the area:

CAMPULUNG – 3 Km

ARGES COURT – 53 Km

VIDRARU LAKE – 82 km

POIANA BRAŞOV – 83 Km

SIBIU – 165 km

BUCHAREST – 168 km

Investeste acum

Ți-a stârnit interesul această proprietate? Fă-ne o ofertă și haide să o facem a ta!

Trimite solicitare

Recenzii

Parerea Clientilor

Citeste recenzii lasate de clientii Click Maximo.

Esti pregatit sa pasesti in clubul Maximo?

Investeste acum in cele mai exclusiviste proprietati din Romania, sau profita de serviciile oferite prin partenerii nostri din toata lumea.

 • Anișoara Vinau

  Experiență, inovație și servicii personalizate

  Dacă sunteți în căutarea unei companii imobiliare de încredere și cu experiență, vă recomand cu căldură Click Maximo. Domnul Marius are peste 10 ani de experiență în industrie și reputația de a oferi servicii excepționale pentru clienți și de a oferi rezultate. Unul dintre lucrurile care îl diferențiază pe domunul Marius este angajamentul lui de a rămâne la curent cu cele mai recente tendințe în domeniul imobiliar. Indiferent dacă sunteți un cumpărător de locuințe pentru prima data sau un investitor cu experiență domnul Marius are expertiza și resursele pentru a vă ghida prin proces. În general, recomand cu căldură Click Maximo pentru oricine dorește să cumpere sau să vândă proprietăți imobiliare. Combinația lor de experiență, inovație și servicii personalizate îi fac o alegere de top în industrie.

 • Crețeanu Laurențiu

 • Marian Bogea

  Recomand!

 • Mădălina Neacșu

  Experienta si seriozitate!

 • Mihai Bogea

  În calitate de client, am fost plăcut surprins de seriozitatea, profesionalismul și dedicarea celor se la Click Maximo. Fără intermedierea lor, totul ar fi fost mult mai dificil pentru ambele părți. De fapt, am fost atât de impresionat încât pentru viitoarele tranzactii voi apela tot la sprijinul celor de la Click Maximo...RECOMAND !!!

 • Gabi Acerus

 • Vlad Zaverdeanu

  O colaborarea excelenta , cei de la click maximo mi-au oferit toate detaliile necesare , mi-au raspuns la toate intrebarile si m-au ajutat sa-mi vand terenul la cel mai bun pret posibil. Recomand!

 • Simona Gorgota

  O colaborare excelentă! Clienți mulțumiți!

 • Marian Maru

  Foarte inteligibil saitul,usor de navigat in el

Alese pentru tine

Deoarece ai vizionat aceasta proprietate, am selectat pentru tine alte proprietati care te-ar putea interesa. Daca nici acestea nu sunt ce cautai, vezi toate proprietatile din portofoliul Click Maximo.